Month: February 2020

ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง (Shipping) ธุรกิจขนส่ง เป็นการขนส่งที่ยั่งยืนได้จริงหรือ ?                                         Papershipping 1024x536

ชิปปิ้ง (Shipping) ธุรกิจขนส่ง เป็นการขนส่งที่ยั่งยืนได้จริงหรือ ?

ธุรกิจการขนส่ง ที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจเสี่ยงในการปล่อย CO2 (คาร์บอนไดออกไซด์) สูงสุดกว่าธุรกิจอื่นใดในโลก จึงส่งผลให้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีแนวคิดที่จะพัฒนาธุรกิจ ให้กลายเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน

Shippingจีน รับมือแบบฉลาด papershipping shippingจีน Shippingจีน รับมืออย่างชาญฉลาด เมื่อบริษัทชิปปิ้งขึ้นอัตราบริการ                     papershipping 1024x536

Shippingจีน รับมืออย่างชาญฉลาด เมื่อบริษัทชิปปิ้งขึ้นอัตราบริการ

ธุรกิจขนส่งที่ต้องมีการปรับตัวและรองรับความต้องการของจำนวนผู้ค้าปลีกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกๆ ปี โดยในแต่ละปีนั้น ผู้ให้บริการชิปปิ้งอาจมีการปรับการให้บริการบางอย่าง

1688 1688 ตามติดความก้าวหน้ากับ 5 เทคโนโลยีอันทรงพลังต่อธุรกิจการค้าปลีก 5                              Papershipping 1024x536

1688 ตามติดความก้าวหน้ากับ 5 เทคโนโลยีอันทรงพลังต่อธุรกิจการค้าปลีก

เมื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ กำลังก้าวเข้ามา และได้ส่งผลกระทบต่อทุกอุตสาหกรรม รวมทั้งตลาดค้าปลีก เป็นเครื่องมือสำหรับแบรนด์และผู้ค้าปลีกที่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น

ชิปปิ้ง ขนย้ายสินค้าทางเรือ_Papershipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ไขความลับ เกี่ยวกับการขนย้ายสินค้าบนเรือ ของธุรกิจ Shipping                              Papershipping 1024x536

ชิปปิ้ง ไขความลับ เกี่ยวกับการขนย้ายสินค้าบนเรือ ของธุรกิจ Shipping

สำหรับการขนย้ายสินค้าในท่าเรือยุคนี้ ไม่ได้ใช้แรงงานคน แต่เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทุกขั้นตอน เพราะในแต่ละท่าเรือนั้น ต้องทำเวลาและมีการแข่งขันกันนาทีต่อนาที เพื่อยกสินค้าขึ้น-ลง

ชิปปิ้ง ผลกระทบวันตรุษจีน ต่อการผลิตและการขนส่ง-papershipping ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน ผลกระทบวันตรุษจีน ต่อการผลิตและการขนส่ง                                                               papershipping 1024x536

ชิปปิ้งจีน ผลกระทบวันตรุษจีน ต่อการผลิตและการขนส่ง

วันตรุษจีน เป็นวันหยุดที่สำคัญมากของชาวจีนและเป็นวันหยุดที่ยาวนานที่สุดเลยก็ว่าได้ ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาที่ผู้ประกอบทั้งหลายประสบกับความลำบาก เนื่องมาจาก 5 สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันตรุษจีนที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตและชิปปิ้งจีน