ชิปปิ้ง ธุรกิจในยุคดิจิทัล

ชิปปิ้ง ธุรกิจในยุคดิจิทัล ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง ธุรกิจในยุคดิจิทัล                                  papershipping 768x402

ชิปปิ้งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือเปิดรับเอาดิจิทัลเข้ามาใช้ในการให้บริการในปัจจุบัน ได้แซงหน้าบริษัทขนส่งแบบดั้งเดิมไปอย่างรวดเร็ว  

จากเดิมที่การสื่อสารทำได้เพียงการส่งอีเมล์สั่งสินค้า ต่อมาได้พัฒนาสู่การใช้แอปพลิเคชั่นในการติดตามสถานะสินค้า

ด้วยแพล็ตฟอร์มธุรกิจแบบดิจิทัลสมัยใหม่เช่นนี้ จึงทำให้บริษัทขนส่งสินค้าสามารถให้บริการลูกค้าได้สะดวก รวดเร็ว และยังช่วยลดต้นทุนทรัพยากรมนุษย์ให้น้อยลง ในขณะที่ระบบการให้บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ  

 • มีแพลตฟอร์มที่ง่ายต่อการจองออนไลน์ ทำให้บริษัทขนส่งสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้โดยตรง รวดเร็ว และดึงดูดลูกค้าใหม่ได้ง่ายขึ้น ดูบริการสั่งสินค้าออนไลน์เพิ่มเติมที่ สั่งสินค้าจากจีน
 • ระบบให้บริการแบบออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความผิดพลาดน้อยลง ช่วยเพิ่มกำไรให้ธุรกิจมากขึ้น ด้วยแพลตฟอร์มแบบ E-Commerce และระบบการจัดการการขนส่งสินค้าทำให้บริษัทชิปปิ้งสามารถขยายพื้นที่ในห่วงโซ่อุปทานได้มากขึ้น เช่น การแก้ปัญหาการขนส่งและคลังสินค้า
 • มีการติดตามการส่งสินค้าแบบเรียลไทม์และตรวจสอบสถานะการขนส่ง ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ว ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีการทำงานร่วมกันของระบบการขนส่งหลายรูปแบบ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบริษัทเดินเรือ เทอร์มินัลและบริษัทขนส่ง ทำให้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของท่าเรือและคอนเน็คชั่นในการขนส่ง
 • ปลูกฝังวิธีการทำงานในบริษัทขนส่งสินค้าทั้งหมดให้เกิดความกระตือรือร้น ตื่นตัวและว่องไว เมื่อนำนวัตกรรมมาใช้ในระบบ จะส่งผลให้การทำงานมีวงจรที่สั้นลง และสามารถพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ดังนั้น หนทางการอยู่รอดและจะนำไปสู่ความสำเร็จคือบริษัทที่ประกอบธุรกิจขนส่ง ต้องเริ่มปรับตัวและศึกษาแนวทางการพัฒนาธุรกิจแบบดิจิทัลอย่างจริงจัง เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคนี้และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ซึ่งปัจจุบันบริษัทขนส่งชั้นนำต่างมีการปรับตัวเป็นธุรกิจแบบดิจิทัลกันบ้างแล้ว อาทิ Papershipping ที่ให้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนครบวงจรและมีระบบติดตามสินค้าตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง สะดวก รวดเร็วและทันสมัยในยุคนี้อย่างแท้จริง ศึกษาบริการเพิ่มเติมได้ที่ การให้บริการขนส่งสินค้าจากจีน