Month: June 2020

นำเข้าสินค้าจากจีน ขนส่งให้ปลอดภัยในช่วงฤดูฝน นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ขนส่งอย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงฤดูฝน !?!                                        1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน ขนส่งอย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงฤดูฝน !?!

เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว การขับขี่และการขนส่งจึงต้องเพิ่มความปลอดภัยให้มากกว่าเดิม โดยเฉพาะการขนส่งทางรถบรรทุก กรมขนส่งแนะให้ติดตั้งระบบ GPS Tracking เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและตรวจจับความเร็วของการขับได้อย่างแม่นยำ

1688 กับ 4 ข้อดีของระบบ GPS 1688 1688 เรื่องน่ารู้ 4 ข้อดีของระบบ GPS ช่วยแก้ปัญหาธุรกิจโลจิสติกส์! 4                   GPS 1024x536

1688 เรื่องน่ารู้ 4 ข้อดีของระบบ GPS ช่วยแก้ปัญหาธุรกิจโลจิสติกส์!

4 ข้อดีของระบบ GPS ที่ช่วยจัดการปัญหาของโลจิสติกส์ให้เป็นระบบ เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจชิปปิ้ง ติดตามความเคลื่อนไหวของยานพาหนะได้แบบเรียลไทม์ และลดความเสี่ยงรถขนส่งถูกโจรกรรมสินค้า

Shippingจีน กลยุทธ์ 5R shippingจีน Shippingจีน เรียนรู้กลยุทธ์ 5R ช่วยพลิกธุรกิจฟื้นตัวหลัง COVID-19            5R 1024x536

Shippingจีน เรียนรู้กลยุทธ์ 5R ช่วยพลิกธุรกิจฟื้นตัวหลัง COVID-19

แม้สถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ในไทยจะคลี่คลายลง แต่ธุรกิจที่ต้องหยุดชะงักจากวิกฤตที่ผ่านมา ยังต้องเดินหน้าฟื้นฟูตัวเองต่อไป McKinsey & Company บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการ แนะกลยุทธ์ 5R ซึ่งเป็นแนวทางบริหารจัดการธุรกิจให้กลับมาผงาดขึ้น (โดยเร็ว) อีกครั้ง

ชิปปิ้งจีน อะไรคือการแล่นเรือว่างเปล่า ชิปปิ้งจีน ชิปปิ้งจีน อะไรคือการแล่นเรือที่ว่างเปล่า (Blank Sailing) ?                                          1024x536

ชิปปิ้งจีน อะไรคือการแล่นเรือที่ว่างเปล่า (Blank Sailing) ?

การแล่นเรือเปล่า (Blank Sailing) เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่อาจพบได้ในการขนส่งทางเรือ บางครั้งผู้นำเข้าอาจยังไม่เข้าใจว่า เหตุใดจึงเกิดการแล่นเรือเปล่าขึ้น และมันส่งผลกระทบให้สินค้าเดินทางมาถึงล่าช้ากว่าที่กำหนดจริงหรือไม่!?!