Month: May 2020

ชิปปิ้ง เปิดเส้นทางขนส่งทางบก ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง เปิดเส้นทางขนส่งทางบก เชื่อมต่อระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย                                 papershipping 1024x536

ชิปปิ้ง เปิดเส้นทางขนส่งทางบก เชื่อมต่อระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย

เปิดเส้นทางการขนส่งทางบกระหว่างจีนและไทย ‘คุน-มั่ง กงลู่’ หรือคุนหมิง-กรุงเทพ เชื่อมโยงกับเส้นทางของประเทศเพื่อนบ้าน ย่นระยะทางการขนส่งสินค้าให้สะดวกรวดเร็ว ด้วยระยะเวลาที่สั้นลง

นำเข้าสินค้าจากจีน ขนส่งทางเรือเหมาะกับสินค้าประเภทใด นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน รูปแบบขนส่งทางเรือ เหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทใด?                                                    Papershipping 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน รูปแบบขนส่งทางเรือ เหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทใด?

การขนส่งทางทะเลเป็นการขนส่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และมีผู้ประกอบการทั่วโลกต่างใช้บริการขนส่งประเภทนี้ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือได้สร้างเรือแต่ละประเภทเอาไว้ถึง 4 รูปแบบ เพื่อรองรับกับการขนส่งสินค้าที่มีความแตกต่างกันออกไป

1688 จีน ตัวเก็งผู้นำขนส่งอัตโนมัติ Papershipping 1688 1688 ประเทศจีน กำลังกลายเป็นตัวเก็งผู้นำขนส่งสินค้าอัตโนมัติปี 2025                                             Papershipping 1024x536

1688 ประเทศจีน กำลังกลายเป็นตัวเก็งผู้นำขนส่งสินค้าอัตโนมัติปี 2025

จีน คือประเทศผู้นำเศรษฐกิจในเวลานี้ กำลังพัฒนาด้านอุตสาหกรรมขนส่งสินค้า โดยการทดสอบเรือขนส่งสินค้าอัตโนมัติแบบไร้คนขับได้สำเร็จเป็นลำแรกของโลก ซึ่งเป็นที่คาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าหรือปี 2025 จะสร้างมูลค่าการขนส่งได้สูงถึง 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

Shippingจีน จุดเริ่มต้นการใส่หน้ากากอนามัย shippingจีน Shippingจีน ไขความลับ…ทำไมคนเอเชียสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ ?                                              1024x536

Shippingจีน ไขความลับ…ทำไมคนเอเชียสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ ?

สำหรับคนเอเชียแล้วการใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะกลายเป็นเรื่องปกติ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น จุดเริ่มต้นของพฤติกรรมการสวมหน้ากากนี้เป็นมาอย่างไร บวกกับความเชื่อเรื่องสุขภาพที่ทุกคนให้ความสำคัญ และหมั่นทำให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ