นำเข้าสินค้าจากจีน รูปแบบขนส่งทางเรือ เหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทใด?

นำเข้าสินค้าจากจีน ขนส่งทางเรือเหมาะกับสินค้าประเภทใด นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน รูปแบบขนส่งทางเรือ เหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทใด?                                                    Papershipping 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีนส่วนใหญ่ใช้การขนส่งสินค้าทางเรือมากกว่าการขนส่งรูปแบบอื่นๆ เนื่องจากว่ามีต้นทุนต่ำ สามารถบรรจุสินค้าได้มากและช่วยปกป้องสินค้าไม่ให้ได้รับความเสียหาย หมายความว่ามีความปลอดภัยสูงนั้นเอง

การขนส่งทางทะเลหรือการขนส่งทางน้ำ (Water Transportation) เป็นการขนส่งเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยการลำเลียงสินค้าขนส่งผ่านช่องทางลำน้ำ และทางทะเล

ปัจจุบันการขนส่งทางทะเลเป็นที่นิยมใช้กันทั่วโลกสำหรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยอาศัยเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่มีการออกแบบให้รองรับกับการบรรจุสินค้าปริมาณมากหรือมีขนาดใหญ่ รวมถึงสินค้าที่ยากต่อการเกิดความเสียหายระหว่างขนส่ง เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับการนำเข้าสินค้าจากจีนมายังไทย

ทั้งนี้ ยังสามารถแบ่งเส้นทางการขนส่งได้ทั้งหมด 3 ประเภท คือ

 1. เส้นทางการเดินเรือภายในประเทศ
 2. เส้นทางการเดินเรือชายฝั่งทะเล
 3. เส้นทางการเดินเรือระหว่างประเทศ

สำหรับเรือสินค้าสมัยใหม่ที่ใช้กันในทุกวันนี้ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับสินค้าประเภทต่างๆ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ คือเรือบรรทุกสินค้าที่สามารถบรรทุกของทั้งหมดภายในตู้คอนเทนเนอร์ นิยมใช้ขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ อาจเรียกเรือประเภทนี้อย่างเป็นทางการว่า ‘Box Boats’ โดยส่วนใหญ่เป็นเรือที่ได้รับความนิยมขนส่งสินค้าทั่วโลก ส่วนใหญ่ใช้บรรทุกสินค้าแห้ง ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีลูกเรือประมาณ 20 – 40 คน โดยลูกเรือเหล่านี้มีที่พักส่วนใหญ่อยู่ที่ท้ายเรือเหนือเครื่องยนต์ดีเซล

เรือบรรทุกน้ำมัน เป็นเรือบรรทุกสินค้าสำหรับขนส่งของเหลว เช่น น้ำมันดิบ, ผลิตภัณฑ์, ปิโตรเลียมก๊าซ, ปิโตรเลียมเหลว, ก๊าซธรรมชาติ และสารเคมี รวมไปผลิตภัณฑ์เหลวอื่นๆ เช่น น้ำมันพืช, ไวน์ และอาหารอื่นๆ สำหรับเรือบรรทุกน้ำมันถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการขนส่งสินค้าทางทะเล ที่ติด 1 ใน 3 ของโลก

เรือที่มีตู้ควบคุมอุณหภูมิ เรือประเภทนี้เป็นเรือสำหรับบรรทุกสินค้าที่อาจเน่าเสียได้ง่าย มีตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาอุณภูมิ เช่น เนื้อสัตว์, ปลา, ผลไม้, ผัก, ผลิตภัณฑ์นม และอาหารอื่นๆ

เรือแบบ Roll-on / Roll-off เรือบรรทุกสินค้านี้ถูกออกแบบเฉพาะสำหรับบรรทุกสินค้าประเภทยานยนต์หรือสินค้าล้อเลื่อนเพียงอย่างเดียว เช่น รถยนต์, รถพ่วง หรือตู้รถไฟ ขณะเดียวกันเรือลูกผสมอย่าง Ro Pax Ferry สามารถใช้รองรับการขนส่งสินค้าและบรรจุผู้โดยสารได้ในคราวเดียวกัน การเดินเรือเป็นรูปแบบการเดินเรือระยะสั้น (Short Sea Shipping) การขนถ่ายสินค้าสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การขนส่งระหว่างประเทศทั้งหมดและผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีน ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางทะเล เนื่องจากการขนถ่ายสินค้าทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรทุกสินค้าปริมาณมากได้ มีความปลอดภัยและขนส่งได้ในระยะไกล โดยเฉพาะการขนส่งทางเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ มีอัตราเติบโตเร็วที่สุดทั่วโลก อีกทั้งมีค่าขนส่งต่ำ แต่ข้อจำกัดของการขนส่งทางทะเลคือความล่าช้า ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพภูมิอากาศและสภาพธรรมชาติ ที่ไม่อาจควบคุมหรือคาดเดาความรุนแรงได้ อย่างไรก็ตามการขนส่งทางเรือด้วยตู้คอนเทนเนอร์เป็นรูปแบบการขนส่งที่ดี สามารถอัปเดตเรื่องน่ารู้ของการขนส่งทางเรือด้วยระบบตู้ Container ได้ที่นี่