Shippingจีน ทำไมจึงควรทำประกันภัยขนส่ง ระหว่างประเทศ ?

Shippingจีน ทำไมจึงควรทำประกันภัยขนส่งระหว่างประเทศ-Papershipping shippingจีน Shippingจีน ทำไมจึงควรทำประกันภัยขนส่ง ระหว่างประเทศ ?                                                            Papershipping 768x402

Shippingจีน ในแต่ละครั้งควรมีการทำประกันภัยขนส่งสินค้า เนื่องจากการประกันภัยทั้งหลายจะช่วยบรรเทาภัยหรือความเสี่ยงต่อตัวสินค้าจากอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งและจัดเก็บสินค้า

ทั้งที่อยู่ในภายในประเทศไทยและนอกประเทศไทย รวมทั้งยังมีประกันภัยอื่นๆ เช่น การประกันสินเชื่อทางการค้า ซึ่งคุ้มครองผู้ส่งออกในกรณีที่ส่งสินค้าไปยังผู้ซื้อแล้ว ไม่ได้รับชำระค่าสินค้าจากผู้ซื้อ ฯลฯ เป็นต้น

ขั้นตอนการทำประกันภัย

        ในกรณีทำประกันภัยขนส่งสินค้าหรือ Shippingจีน ผู้ส่งออกสินค้าสามารถติดต่อทำประกันภัย ผ่านบริษัทชิปปิ้งที่ผู้ส่งออกใช้บริการหรือจะติดต่อบริษัทประกันโดยตรง เพื่อขอคำแนะนำและติดต่อทำประกันภัย ซึ่งข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม ประกอบด้วย

 • สินค้า
 • บรรจุภัณฑ์
 • จุดหมายปลายทาง
 • ประเภทยานพาหนะที่ใช้ขนส่ง
 • ประเภทของประกันภัย
 • เงื่อนไขความคุ้มครองที่เหมาะสมกับประเภทของสินค้า 
 • ระบุให้กรมธรรม์มีผลคุ้มครองตลอดเส้นทางของการขนส่ง

ข้อดีของการทำประกันภัย

     1. เพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า ผู้สั่งซื้อสินค้าข้ามประเทศ การทำประกันภัยขนส่งสินค้าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณจะหมดห่วงและหมดความกังวลใจในกรณีที่สินค้ามาถึงที่หมายล่าช้า แตกหัก และพังเสียหาย อย่างน้อยการทำประกันภัยก็เหมือนกับคุณมีตัวกลางในการประสานงานให้หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

     2. รับประกันความเสียหาย สินค้าที่มีการขนส่งข้ามประเทศ การทำประกันภัยจะช่วยรับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าในระหว่างการเดินทางขนส่ง การเคลื่อนย้าย การเปลี่ยนถ่ายสินค้า ตลอดจนการแพ็คสินค้าจากผู้ให้บริการ

     3. ใช้คำนวณค่าภาษีนำเข้า การคิดคำนวณภาษีนำเข้านั้น จำเป็นต้องใช้ค่าประกันในการนำมาคิดคำนวณด้วย โดยเฉพาะหากสินค้านั้นมูลค่าสูงกว่า 380,000 บาทขึ้นไป คุณอาจจะเหมือนได้ทำประกันฟรีๆ เลยทีเดียว แต่ถึงแม้ว่ามูลค่าสินค้าของคุณจะไม่ได้สูงขนาดนั้น การทำประกันภัยขนส่งสินค้าก็มีความจำเป็นอยู่ดี เพราะมูลค่าเบี้ยประกัน ไม่มีทางเกินกว่าสินค้าอย่างแน่นอน และคุณจะไม่มีทางขาดทุนจากเรื่องนี้

     4. ช่วยคุ้มครองความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่า ผู้ให้บริการขนส่งจะมีการบิดพริ้วหรือไม่ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับสินค้าในขณะขนส่ง โดยเฉพาะหากคุณเลือกบริษัทผู้ให้บริการขนส่งที่ไม่เป็นที่รู้จัก การทำประกันภัย จะช่วยคุ้มครองความรับผิดชอบจากผู้ให้บริการได้ เหมือนการมีสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่จะทำให้คุณไม่ถูกเอาเปรียบ

     5. ประหยัดเวลาเมื่อสินค้าได้รับความเสียหาย เพราะขั้นตอนการทำงานตามปกตินั้น ก็ใช้เวลาชองคุณมากพออยู่แล้ว หากเกิดปัญหาสินค้าเสียหาย แต่การเคลมกลับไม่สะดวกสบายจะยิ่งเสียเวลาคุณมากเข้าไปอีก 

      อย่างไรก็ตาม หากนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศหรือ Shippingจีน ผู้นำเข้าสินค้าจะต้องซื้อประกันภัยทุกครั้งเมื่อสินค้ามีมูลค่าเกินกว่า 500 บาท หากไม่ได้ทำประกันภัยจะถือว่าสินค้ามีมูลค้าน้อยกว่า 500 บาท ซึ่งค่าประกันภัยสินค้าสูญหายจะคิดในอัตรา 3% ของค่าขนส่ง เมื่อเกิดกรณีสินค้าสูญหาย ผู้ให้บริการจะชดใช้ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง แต่ถ้าไม่มีประกันภัยจะชดใช้ให้ไม่เกิน 500 บาท และผู้นำเข้าต้องทำเรื่องขอค่าชดเชยสินค้าสูญหายเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน นับแต่วันส่งสินค้าหรือนับแต่วันที่ทราบว่าสูญหาย ดังนั้น Papershipping จึงแนะนำให้ทำประกันภัยสินค้าทุกครั้ง เพื่อให้การนำเข้าและชิปปิ้งสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจากการเสียหายของสินค้าระหว่างขนส่งและจัดเก็บ เพื่อนำเข้าสินค้าจากจีนได้อย่างมีคุณภาพสามารถศึกษาวิธีการนำเข้าสินค้าด้วยตนเองเพิ่มเติมได้ที่ รู้ทัน 8 เทคนิคนำเข้าสินค้าด้วยตนเองอย่างชาญฉลาด