นำเข้าสินค้าจากจีนผ่านเว็บไซต์ งดเสี่ยงไวรัส ‘โคโรนา’

นำเข้าสินค้าจากจีนผ่านเว็บไซต์ งดเสี่ยงไวรัสโคโรนา-Papershipping นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีนผ่านเว็บไซต์ งดเสี่ยงไวรัส ‘โคโรนา’                                                                           Papershipping 1 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีนหรือธุรกิจขายของออนไลน์ เป็นธุรกิจที่ไม่มีวันหยุด เนื่องจากเป็นงานที่ให้บริการลูกค้า และตอบสนองความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของผู้บริโภค

เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าไป แต่ของยังมาไม่ถึงหรือมาถึงล่าช้า นั่นย่อมสร้างประสบการณ์ที่ไม่ประทับใจและอาจทำให้คุณเสียลูกค้าไปในที่สุด

โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ ที่มีเชื้อไวรัส ‘โคโรนา’ ระบาดหนักในเมืองอู่ฮั่น ของจีน

ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าขายปลีกและขายส่งคุณภาพดีของโลก

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ที่ต้องนำเข้าสินค้าจากจีนอาจประสบปัญหาหนัก หากคุณต้องบินไปเลือกสินค้าและนำเข้าด้วยตัวเอง ทางเลือกที่ดีที่สุด คือการใช้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านเว็บไซต์ Papershipping เพื่อขนส่งสินค้าจากจีนมาไทยได้สบายๆ ไม่ต้องบินไกลไปถึงเมืองจีนด้วยตนเอง อีกทั้งช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว (อ่านเพิ่มเติม 7 วิธีเลือกใช้บริการขนส่งที่ใช้และได้คุณภาพ)

      สำหรับ ไวรัสโคโรนา จัดเป็นโรคติดต่อของเชื้อไวรัสจากทางเดินหายใจ พบได้ทั้งในคนและสัตว์ องค์การอนามัยโลก (WHO) เรียกโรคนี้ว่า โรคปอดอักเสบที่ไม่ทราบสาเหตุ (Pneumonia of Unknown Cause) ผู้ป่วยจะมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ หายใจติดขัด ปัจจุบัน รัฐบาลจีนประกาศให้สถานการณ์ดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ และได้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารที่เข้าออกในสนามบินทั่วประเทศ สั่งห้ามกรุ๊ปทัวร์เดินทางออกจากเมืองและสั่งตรวจเช็คยานพาหนะขนส่งสัตว์มีชีวิตอย่างละเอียด รวมถึง Trip.com และกลุ่มบริษัท Alibaba เสนอการยกเลิกหรือเลื่อนตั๋วเดินทางของลูกค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยไม่ต้องเสียค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมเพื่อช่วยสกัดการแพร่กระจายของโรค

      ส่วนประเทศไทยได้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วยที่เดินทางมาจากประเทศจีนอย่างเข้มข้นและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ได้มีมาตรการควบคุม เฝ้าระวังและคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นใน 4 ท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่และภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว รวมทั้งเฝ้าระวังผู้ที่มีอาการไข้ ร่วมกับอาการทางระบบทางเดินหายใจ

         Li Lanjuan หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน ได้ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่หรือผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้

 1.       หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือสถานที่มีมลภาวะเป็นพิษ และไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการไอ จาม
 2.       สวมหน้ากากอนามัยป้องกันในสถานที่สาธารณะ อาทิ ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง และสนามกีฬา รวมถึงสถานที่ที่ประชาชนนิยมไปรวมตัวกัน
 3.       หลีกเลี่ยงการเข้าตลาดที่มีการค้าขายสัตว์ที่มีชีวิต การสัมผัสหรือใกล้ชิตกับสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ที่ป่วยหรือตาย
 4.       หลีกเลี่ยงการทานอาหารสดและอาหารสุกๆ ดิบๆ เนื่องจากเชื้อไวรัสมาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จึงต้องปรุงสุกอาหารก่อนรับประทานและควรทานอาหารที่กำลังร้อนหรือปรุงสุกใหม่
 5.       เชื้อไวรัสชนิดนี้ไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิที่ 56 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาทีได้ จึงควรทำความสะอาดและตากเสื้อผ้าให้แห้งที่อุณภูมินี้ รวมทั้งไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและระบายอากาศในที่อยู่อาศัยให้ถ่ายเท
 6.       ลวกช้อน ส้อม อุปกรณ์เครื่องใช้ในน้ำเดือดด้วยอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส
 7.       เอทานอล 75% สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสนี้ได้ ดังนั้นจึงต้องใช้เอทานอลเช็ดทำความสะอาดมืออุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร อุปกรณ์ที่หยิบจับบ่อยๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ ยานพาหนะ

      สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและผู้ที่มีโรคเรื้อรังที่มีความไวต่อการติดเชื้อหรือรุนแรงขึ้น ควรให้ความสำคัญกับการป้องกันและรักษาสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งผู้ที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการเข้าข่ายให้รีบไปพบแพทย์ทันที บุคคลทั่วไปควรรักษาสุขอนามัยให้เป็นกิจวัตร สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องไปในที่สาธารณะ ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารและเฝ้าระวังอาการดังกล่าว