1688 เรื่องน่ารู้ 4 ข้อดีของระบบ GPS ช่วยแก้ปัญหาธุรกิจโลจิสติกส์!

1688 กับ 4 ข้อดีของระบบ GPS 1688 1688 เรื่องน่ารู้ 4 ข้อดีของระบบ GPS ช่วยแก้ปัญหาธุรกิจโลจิสติกส์! 4                   GPS 768x402

1688 รู้จักกับเทคโนโลยี GPS หรือระบบติดตามยานพาหนะนั้น มีความสามารถในการจัดการยานพาหนะของธุรกิจอย่างรัดกุม

เช่น ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจธนาคาร ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสินค้า

ระบบ GPS นั้น นอกจากจะช่วยค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการขนส่ง การติดตามการขนส่งสินค้า ยังมีระบบสัญญาณเตือนภัยของรถยนต์หากเกิดการโจรกรรม ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า, รถจักรยานยนต์, รถยนต์ส่งเงินของธนาคาร หรือขนส่งสินค้าอื่นๆ ที่เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่ผ่านมา 1688 มีข้อมูลว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และประสบกับปัญหาบางอย่าง เช่น ใบสั่งสูญหาย, สินค้าได้รับความเสียหายหรือเกิดความผิดพลาดจากแหล่งที่มาและระบบการจัดการตารางรถ หรือความเสียหายร้ายแรงอื่นๆ ธุรกิจขนส่งจำนวนมาก จึงนิยมใช้ระบบ GPS เพื่อแก้ปัญหา และปรับปรุงการให้บริการเพื่อให้การขนส่งเป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุด

สำหรับระบบระบุตำแหน่ง GPS นั้น จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ กำหนดตำแหน่ง GPS และแพลตฟอร์มสำหรับตรวจสอบตำแหน่งของ GPS

 อย่างไรก็ตาม GPS Terminal เป็นอุปกรณ์ส่วนหน้าของระบบตรวจสอบและจัดการยานพาหนะ ซึ่งถูกติดตั้งในยานพาหนะทุกชนิด ปัจจุบัน รถบรรทุกที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนส่ง มักจะมีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อช่วยให้การขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น นอกจากนี้ ยังมีข้อดีอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ

 1. ช่วยให้กระบวนการโลจิสติกส์เป็นไปอย่างโปร่งใส และแก้ปัญหาโลจิสติกส์แบบดั้งเดิม
 2. ปรับปรุงการดำเนินงานของโลจิสติกส์ เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจสอบยานพาหนะ
 3. สามารถจัดการตารางเวลาการขนส่งให้สอดคล้องกับสถานะความพร้อมของยานพาหนะแต่ละคัน
 4. สามารถบันทึกการเดินทางได้ตลอดเส้นทาง ทำให้หลีกเลี่ยงการใช้รถเพื่อเรื่องส่วนตัว รวมถึงสถานการณ์ความวุ่นวายและปรากฏการณ์อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น
 5. ติดตามการเดินทางขนส่งได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้สามารถตรวจสอบเส้นทางการเคลื่อนที่ของยานพาหนะในเวลาใดๆ ได้ แม้ว่ารถอาจถูกขโมย ก็ยังสามารถติดตามและนำรถกลับคืนมาได้ผ่านระบบ GPS
 6. เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์รุ่นเก่า ปัจจุบัน GPS เป็นระบบที่สามารถตรวจสอบยานพาหนะผ่านทางเทคโนโลยีอัจฉริยะสมาร์ทโฟน
 7. หากยานพาหนะถูกขโมย สามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือแพลตฟอร์มบนคอมพิวเตอร์ติดตามตรวจสอบความเคลื่อนไหวของยานพาหนะเพื่อป้องกันการถูกขโมย หรือควบคุมยานพาหนะจากระยะไกล
 8. ช่วยลดค่าใช้จ่ายบริษัท โดยเฉพาะบริษัทที่มีพนักงานจำนวนน้อย
 9. ผลักดันยานพาหนะให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานขับรถปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ รัดกุม และระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจาก GPS เป็นระบบที่สามารถตรวจสอบการทำงานได้แบบเรียลไทม์

 

GPS มีประโยชน์สำหรับการขนส่งสินค้าทางเรืออย่างมาก ซึ่งสามารถขนส่งสินค้าได้หลากหลายประเภท ใช้สำหรับติดตามการเดินเรือ ตู้คอนเทนเนอร์ และสินค้าต้องที่ต้องถูกขนส่งไปยังปลายทาง ขณะเดียวกันรูปแบบการขนส่งทางเรือยังเหมาะกับสินค้าที่แตกต่างกัน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ‘รูปแบบขนส่งทางเรือ เหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทใด?’