1688 กับ 5 เคล็ดลับขยายแบรนด์ (ใหม่) ให้เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว!

1688 5 เคล็ดลับขยายแบรนด์ 1688 1688 กับ 5 เคล็ดลับขยายแบรนด์ (ใหม่) ให้เป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็ว! 5                                   papershipping 768x402

1688 เมื่อในปัจจุบัน ช่องทางในการโปรโมทแบรนด์นั้น มีมากมายหลายหลากที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างตรงกลุ่ม

อาทิ E-Mail, Social Media ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้น คือ เป็นช่องทางที่ฟรี! ซึ่งนับเป็นประโยชน์ในการเริ่มต้นทำธุรกิจของผู้ประกอบการมือใหม่เป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม การเลือกช่องทางเพื่อโปรโมทแบรนด์ จำเป็นต้องเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเนื้อหาของแต่ละช่องทาง ก็จะมีความแตกต่างกันไป เช่น Social Media ควรเป็นข้อความสั้นกระชับ ตรงประเด็น เน้นโปรโมชั่น รูปภาพและคลิปที่ดึงดูดใจ ในขณะที่ E-Mail เป็นช่องทางที่เหมาะสำหรับการแจ้งข่าวสารและข้อมูลพิเศษสำหรับสมาชิกแบรนด์

นอกเหนือจากการใช้ช่องทาง (ฟรี) โปรโมทให้เกิดประโยชน์แล้ว 1688 ยังมีเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะช่วยให้คุณสร้างแบรนด์และขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้

1. ทำการตลาดผ่าน E-Mail แบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย

เจ้าของธุรกิจควรทำความเข้าใจกับภาพลักษณ์ของลูกค้าและปรับเนื้อหาทางการตลาดให้เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่า คุณไม่ได้ใช้จ่ายมากไปในการเข้าถึงลูกค้า อย่างไรก็ตาม การใช้ E-Mail ถือเป็นช่องทางการตลาดที่มีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด และคุณควรใช้ประโยชน์จากมัน

2. ให้บริการที่สร้างความประทับใจ และเกิดการบอกต่อ

การให้บริการลูกค้าถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ เมื่อพวกเขาได้รับการบริการที่น่าประทับใจ ย่อมส่งผลให้พวกเขาช่วยกระจายข่าวสารและการรับรู้ของแบรนด์ได้ดีที่สุด การให้บริการลูกค้าอาจเริ่มเมื่อมีคนสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่ต้องการ จนกระทั่วเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ ทุกช่องทางติดต่อควรมีพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมเพื่อให้บริการกับลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์อันยอดเยี่ยมจนเกิดเป็นความภักดีต่อแบรนด์ นอกจากนี้ ต้องมั่นใจว่าพนักงานสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดปัญหา และสามารถแก้ปัญหาเชิงบวกในท้ายที่สุด

3. ปรับปรุงด้านโลจิสติกส์

เป็นอีกวิธีหนึ่งสำหรับแบรนด์ขนาดใหญ่ ที่จะช่วยรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งมอบได้อย่างรวดเร็วและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม แบรนด์ธุรกิจบางแบรนด์ อาจไม่มีระบบโลจิสติกส์ที่เป็นระบบดีพอเหมือนบริษัทขนาดใหญ่ แต่ในความเล็กของธุรกิจนั้น จะทำให้คุณจัดสรรเรื่องการจัดส่งได้คล่องตัว สามารถปรับตัวเข้าสถานการณ์ใหม่ๆ ได้อย่างยืดหยุ่น

4. พัฒนากระบวนการสั่งซื้อให้เข้าถึงง่าย

กระบวนการซื้อจากเว็บไซต์ต้องไม่ซับซ้อนเกินไป จากงานวิจัยหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าควรมีอุปสรรคให้น้อยลงในการดำเนินงาน ตัวอย่าง Warby Parker เป็นตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ แทนที่พวกเขาจะให้ลูกค้าตรวจค่าสายตา เลือกแว่นตาในร้าน และใช้ระยะเวลาเป็นสัปดาห์ในการส่งมอบ ทว่า พวกเขากลับเลือกใช้วิธี ‘Home Try-on’ หรือทดลองใช้ที่บ้านได้ก่อน โดยลูกค้าจะได้รับจดหมายแจ้งสิทธิ์ทดลองใช้แว่นตา 5 คู่ฟรี ก่อนตัดสินใจซื้อ ผลลัพธ์ก็คือ ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง และช่วยผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าวอาจไม่สามารถใช้ได้เหมือนๆ กันในแต่ละธุรกิจ นั่นขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณขาย และใช้เวลาในการค้นหาวิธีการซื้อที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ

5. สร้างชุมชนผ่านโซเชียลมีเดีย

แบรนด์ที่มีเรื่องราว จะทำให้ลูกค้าสามารถจดจำได้ง่ายขึ้น ทั้งช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ อย่างไรก็ดี การสร้างเรื่องราวอาจต้องใช้เวลา ต้องมีความคิดชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญาของแบรนด์ สะท้อนให้เห็นผ่านช่องทางการตลาดทาง Social และเกิดปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ยิ่งมีการแชร์มากเท่าไหร่ ก็ยิ่งสร้างแรงดึงดูด และทำให้แบรนด์กลายเป็นที่รู้จักได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นเท่านั้น

นอกจากเคล็ดลับการขยายแบรนด์แล้ว ผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์ไม่ควรมองข้าม ‘ประสบการณ์ลูกค้า’ หรือ ‘รีวิวจากลูกค้า’ สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างไร 1688 ชวนไขข้อสงสัยได้ที่นี่ ‘ประสบการณ์ลูกค้า สู่ความสำเร็จทางธุรกิจที่สดใส’

อ้างอิงข้อมูล : https://www.entrepreneur.com/article/352825