ค่าขนส่งจากจีนมาไทย

ชิปปิ้ง ค่าขนส่ง papershipping                            transparent 768x723
หนานหนิง > กรุงเทพ
ทางรถ ระยะเวลา 3-5 วัน
คิดตามน้ำหนัก 29 บาท/kg
คิดตามปริมาตร 6,900 บาท/ลบ.ม.
หนานหนิง > กรุงเทพ
ทางเรือ ระยะเวลา 7-15 วัน
คิดตามน้ำหนัก 25 บาท/kg
คิดตามปริมาตร 4,900 บาท/ลบ.ม.
กวางโจว , เซินเจิ้น > กรุงเทพ
ทางรถ ระยะเวลา 3-5 วัน
คิดตามน้ำหนัก 35 บาท/kg
คิดตามปริมาตร 7,500 บาท/ลบ.ม.
กวางโจว , เซินเจิ้น > กรุงเทพ
ทางเรือ ระยะเวลา 7-15 วัน
คิดตามน้ำหนัก 29 บาท/kg
คิดตามปริมาตร 5,500 บาท/ลบ.ม.
อี้อู > กรุงเทพ
ทางรถ ระยะเวลา 4-7 วัน
คิดตามน้ำหนัก 39 บาท/kg
คิดตามปริมาตร 7,900 บาท/ลบ.ม.
อี้อู > กรุงเทพ
ทางเรือ ระยะเวลา 7-15 วัน
คิดตามน้ำหนัก 35 บาท/kg
คิดตามปริมาตร 5,900 บาท/ลบ.ม.
 • ค่าบริการตีลังไม้ 2,000 บาท/ลบ.ม. ขั้นต่ำ 100 บาท
 • ค่าบริการแพ็คสินค้าบนพาเลท 1,000 บาท/พาเลท ขั้นต่ำ 1 ลบ.ม.
 • ค่าบริการบิลละ 10 บาท
 • ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง
ชิปปิ้ง ค่าขนส่ง weight scale paper 07 768x632

คำนวณค่าขนส่งจีนมาไทย

ประเภทการขนส่ง
ส่งเข้าโกดังจีนที่


น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร
ค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทย
()
บาท

คำนวณค่าขนส่งต่อในไทย

จังหวัดปลายทาง
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร

กิโลกรัม (กก.)

น้ำหนัก X อัตราค่าส่งแบบกก. = ค่าขนส่ง
ตัวอย่าง สินค้าน้ำหนัก 20 กิโลกรัม ต้องการส่งทางเรือ
เท่ากับ 20 x 25 = 500 บาท

ปริมาตร (Q)

ค่าปริมาตรที่ได้ (Q) X อัตราค่าส่งแบบปริมาตร = ค่าขนส่ง
ตัวอย่าง สินค้าได้ค่าปริมาตร 0.06 ต้องการส่งทางรถ
เท่ากับ 0.06 X 6,900 = 414 บาท

ค่าขนส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า เศษปัดขึ้น หน่วยเล็กสุดในการคำนวณคือ 1 กก. หรือ 0.01 ลบ.ม.

ค่าขนส่งในไทย

ชิปปิ้ง ค่าขนส่ง BlueWhite                            1510 11 768x791

ค่าขนส่งจะคิดจากปริมาตร หน่วยเล็กสุดในการคำนวณคือ 0.01 ลบ.ม.
ระยะเวลาขนส่ง ภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก 1-3 วัน
ภาคอื่น ๆ 3-5 วัน
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส จัดส่งเฉพาะอำเภอเมือง

ชิปปิ้ง ค่าขนส่ง Nimtransport                            11 768x740

บริษัทจะนำสินค้าไปฝากส่งให้ที่ นิ่มซี่เส็งขนส่ง
สาขากรุงเทพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ระยะเวลาขนส่งอำเภอเมือง 1-3 วัน ต่างอำเภอ 3-5 วัน

ชิปปิ้ง ค่าขนส่ง                     Flash Express 11 768x1365

ค่าขนส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวณปริมาตรเป็นน้ำหนัก ใช้ปริมาตร ลบ.ม. x 200 = น้ำหนัก เศษปัดขึ้น
หน่วยเล็กสุดในการคำนวณคือ 1 กก. หรือ 0.01 ลบ.ม.

Flash Express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย Flash Express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทยด้วย
Nim Express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

ชิปปิ้ง ค่าขนส่ง                     shipping nim

ระยะเวลาขนส่ง ภาคกลาง ภาคอื่นๆ อำเภอเมือง 1-2 วัน ต่างอำเภอ 2-3 วัน
ค่าขนส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวณปริมาตรเป็นน้ำหนัก ใช้ปริมาตร ลบ.ม. x 250 = น้ำหนัก เศษปัดขึ้น
หน่วยเล็กสุดในการคำนวณคือ 1 กก. หรือ 0.01 ลบ.ม.

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส งดจัดส่งถึงบ้านรับสินค้าที่ DC Nim Express

ชิปปิ้ง ค่าขนส่ง                     shipping kerry NEW 07 768x1057
Kerry Express

ค่าขนส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวณปริมาตรเป็นน้ำหนัก ใช้ปริมาตร ลบ.ม. x 200 = น้ำหนัก เศษปัดขึ้น
หน่วยเล็กสุดในการคำนวณคือ 1 กก. หรือ 0.01 ลบ.ม.

Kerry Express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย Kerry Express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทยด้วย
Nim Express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

ชิปปิ้ง ค่าขนส่ง                     shipping

จังหวัดอื่นๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-114-7955

หมายเหตุ

- บริษัทไม่รับขนส่งสินค้า ผิดกฎหมาย ของต้องห้าม และวัตถุอันตราย
- การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังมาไม่ถึงโกดังไทยเท่านั้น หากมาถึงโกดังไทยแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้
- ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
- ในกรณีมารับสินค้าด้วยตนเองที่โกดัง ถ้าสินค้ามีน้ำหนักต่อชิ้นเกิน 500 กก. หรือปริมาตรต่อชิ้นเกิน 2 ลบ.ม. ระบบจะปรับโดยอัตโนมัติ เป็นจัดส่งโดยการเหมารถของบริษัทเท่านั้น