วิธีส่งสินค้า

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า Paper Howto 01 min 600x256

1.คลิก ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ มุมขวาบนของเว็บไซต์ เลือก เปิดบัญชีใหม่

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า Paper Howto 01 min 600x256

1.คลิก ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ มุมขวาบนของเว็บไซต์ เลือก เปิดบัญชีใหม่

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า 2paper                       2 768x685

2.กรอกข้อมูลส่วนตัว ตรวจสอบความถูกต้อง และกดยอมรับเงื่อนไข

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า Paper Howto 04 min 600x240

3.ตรวจสอบข้อมูล และรหัสลูกค้าว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า Paper Howto 05 min 600x256

4.คัดลอกที่อยู่โกดังสินค้าของจีน และเลือกว่าจะให้ขนส่งสินค้า ทางรถหรือทางเรือ

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า Paper Howto 06 min 600x256

5.หากต้องการทำประกันสินค้าหรือตีลังไม้ เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง ให้ใส่อักษรย่อ (W) สำหรับการตีลังไม้ และอักษรย่อ (G) สำหรับทำประกันสินค้าต่อท้ายรหัสลูกค้า

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า Paper Howto 07 min 600x189

6.ตรวจเช็ครายการสินค้า โดยการกดเข้าไปที่หน้าขนส่ง เพื่อเช็คว่าสินค้าของท่านมาถึงโกดังที่จีนแล้ว และพร้อมส่งออก

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า Paper Howto 09 min 600x513

7.ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า โดยกดเข้าไปที่เลขบิลของสินค้า เพื่อตรวจดูรายละเอียดของสินค้า

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า Paper Howto 08 min 600x189

8.หากท่านมีสินค้ามากกว่าหนึ่งบิลหรือมากกว่าหนึ่งรายการ สามารถกดปุ่มรอรวมสินค้า เพื่อให้สินค้าส่งออกพร้อมกัน

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า Paper Howto 10 min 600x396

9.การชำระค่าขนส่ง กดเครื่องหมายถูกที่หมายเลขบิลสินค้า จากนั้น โอนเงินไปยังเลขที่บัญชีธนาคารที่ระบุไว้

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า Paper Howto 11 min 600x508

10.แนบหลักฐานการโอนเงิน (ใบเสร็จ/สลิป) กรอกวันที่ และเวลา จากนั้น กดบันทึก แล้วรอรับสินค้าได้เลย

ทำไมต้อง Papershipping ?

ทำไมต้อง Papershipping ?

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า Paper Howto 01 min 600x256

1.เลือกเปิดบัญชีใหม่ บริเวณมุมบนขวาของเว็บไซต์

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า Paper Howto 022 600x311

2.กรอกข้อมูลส่วนตัว ตรวจสอบความถูกต้อง และกดยอมรับเงื่อนไข

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า Paper Howto 04 min 600x240

3.ตรวจสอบข้อมูล และรหัสลูกค้าว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า Paper Howto 05 min 600x256

4.คัดลอกที่อยู่โกดังสินค้าของจีน และเลือกว่าจะให้ขนส่งสินค้า ทางรถหรือทางเรือ

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า Paper Howto 06 min 600x256

5.หากต้องการทำประกันสินค้าหรือตีลังไม้ เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง ให้ใส่อักษรย่อ (W) สำหรับการตีลังไม้ และอักษรย่อ (G) สำหรับทำประกันสินค้าต่อท้ายรหัสลูกค้า

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า Paper Howto 07 min 600x189

6.ตรวจเช็ครายการสินค้า โดยการกดเข้าไปที่หน้าขนส่ง เพื่อเช็คว่าสินค้าของท่านมาถึงโกดังที่จีนแล้ว และพร้อมส่งออก

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า Paper Howto 09 min 600x513

7.ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า โดยกดเข้าไปที่เลขบิลของสินค้า เพื่อตรวจดูรายละเอียดของสินค้า

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า Paper Howto 08 min 600x189

8.หากท่านมีสินค้ามากกว่าหนึ่งบิลหรือมากกว่าหนึ่งรายการ ท่านสามารถกดปุ่มรอรวมสินค้า เพื่อให้สินค้าของท่านส่งออกมาพร้อมกันได้

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า Paper Howto 10 min 600x396

9.การชำระค่าขนส่ง ติ๊กที่เครื่องหมายถูกของสินค้าที่ท่านต้องการชำระเงิน เมื่อเสร็จแล้วให้ท่านโอนเงินค่าส่งสินค้าไปยังเลขบัญชีธนาคารที่ระบุไว้

นำเข้าสินค้าจากจีน วิธีส่งสินค้า Paper Howto 11 min 600x508

10.แนบหลักฐานการโอนเงิน (ใบเสร็จ/สลิป) กรอกวันที่ และเวลา จากนั้น กดบันทึก แล้วรอรับสินค้าได้เลย