บริการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย

shippingจีน บริการ papericon4 02 300x229

ทางรถ
ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางบกของ Papershipping ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำเป็นจำนวนมาก โดยมีเส้นทางหลักคือจากกว่างโจวมาไทย สามารถกระจายสินค้าส่งถึงมือผู้รับได้ทั่วประเทศไทยและเป็นการขนส่งทางรถแบบไม่เต็มตู้ (LCL) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-5 วัน Papershipping ได้ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ รวมทุกค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้ด้วยกัน ทำให้ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายปลีกย่อยเพิ่มเติม

shippingจีน บริการ papericon6 02 300x229

ทางเรือ
ด้วยประสบการณ์ยาวนานนับ 10 ปี ในการนำเข้าสินค้าจากจีน จึงทำให้ Papershipping เป็นที่ 1 ในใจของผู้นำเข้าหรือร้านค้าพรีออเดอร์จากจีน ด้วยจำนวนเที่ยวเรือที่ออกถี่ จึงทำให้ผู้นำเข้าไม่ต้องรอรอบนาน

shippingจีน บริการ papericon4 02 300x229

ทางรถ
ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางบกของ Papershipping ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำเป็นจำนวนมาก โดยมีเส้นทางหลักคือจากกว่างโจวมาไทย สามารถกระจายสินค้าส่งถึงมือผู้รับได้ทั่วประเทศไทยและเป็นการขนส่งทางรถแบบไม่เต็มตู้ (LCL) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-5 วัน Papershipping ได้ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ รวมทุกค่าใช้จ่ายทั้งหมดไว้ด้วยกันทำให้ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายปลีกย่อยเพิ่มเติม

shippingจีน บริการ papericon6 02 300x229

ทางเรือ
ด้วยประสบการณ์ยาวนานนับ 10 ปี ในการนำเข้าสินค้าจากจีน จึงทำให้ Papershipping เป็นที่ 1 ในใจของผู้นำเข้าหรือร้านค้าพรีออเดอร์จากจีน ด้วยจำนวนเที่ยวเรือที่ออกถี่ จึงทำให้ผู้นำเข้าไม่ต้องรอรอบนาน

บริการขนส่งสินค้าทางรถ

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางบกของ Papershipping ทำให้บริษัท
ได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทชั้นนำเป็นจำนวนมาก โดยมีเส้นทางหลักคือ
จากกว่างโจวมากรุงเทพ สามารถกระจายสินค้าส่งถึงมือผู้รับได้ทั่วประเทศไทย
เป็นการขนส่งทางรถแบบไม่เต็มตู้ (LCL) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ
3-5 วัน โดยทั้ง 2 บริการนี้ เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ รวมทุกค่าใช้จ่าย
ทั้งผ่านพิธีการศุลกากร นำเข้าสินค้าจากจีน โดยบริษัท Papershipping
มีระบบบริการจัดการการนำเข้าสินค้าจากจีนให้ลูกค้าใช้บริการจัดการสินค้า
ลูกค้าจะสามารถรู้ตำแหน่ง จำนวนชิ้น น้ำหนัก ปริมาตรสินค้า
และค่าบริการที่ลูกค้าต้องชำระตลอด 24 ชม.

บริการขนส่งสินค้าทางเรือ

ด้วยประสบการณ์ยาวนานนับ 10 ปี ในการนำเข้าสินค้าจากจีน
จึงทำให้ Papershipping เป็นที่ 1 ในใจของผู้นำเข้าหรือร้านค้าพรีออเดอร์
จากจีน ด้วยจำนวนเที่ยวเรือที่ออกถี่ จึงทำให้ผู้นำเข้าไม่ต้องรอรอบนาน
และเรายังมีระบบติดตามสินค้าให้ลูกค้าได้ใช้ในการบริการจัดการสินค้า
นำเข้าจากจีนทุกรายการ โดยสามารถรู้ถึงตำแหน่ง จำนวนชิ้น น้ำหนัก
ปริมาตรของสินค้า รวมถึงค่าบริการขนส่งที่ลูกค้าจะต้องชำระตลอด 24 ชม.